Jak przygotować się do rozwodu? Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Gdzie szukać pracy w Niemczech bez umiejętności posługiwania się językiem niemieckim?

„I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. ” to jedne z piękniejszych słów, które każdy z nas może usłyszeć. I choć w tym momencie deklaracja jest w pełni świadoma i szczera, dalsze życie może zweryfikować, czy jesteśmy w stanie dochować postanowień. W niektórych przypadkach, gdy małżonkowie nie mogą się dogadać, pozostaje rozwód. Nie jest to jednak prosta procedura i wymaga wielu wcześniejszych ustaleń. Podpowiemy w artykule, na co szczególnie należy zwrócić uwagę, aby postępowanie sądowe przebiegło sprawniej.

Rozwód z winą? Czy bez winy?

To trudna kwestia, którą para musi ustalić na początku. Można ją rozwiązać na 2 sposoby:

  • przeprowadzić rozwód z orzeczeniem o winie – zwykle w ten sposób przeprowadzane są sprawy, gdy jedna ze stron poprzez swoje zachowanie doprowadziła do rozpadu małżeństwa,
  • odbyć rozprawę sądową bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron.

Sąd po zapoznaniu się z konkretną sprawą może orzec winę jednej ze stron, obciążyć obu rodziców odpowiedzialnością lub zakończyć związek przez rozwód bez wskazania winy. Warto dodać, że w czasie postępowania sądowego, strona może zmienić swoją decyzję.

Sprawa przyznania winy jest ważna także w przypadku dalszego wnioskowania o alimenty. Przy obciążeniu jednej ze stron, takie świadczenia może uzyskać nie tylko dziecko, ale i rodzic. W przypadku, gdy jeden z małżonków został uznany za winnego, a sytuacja życiowa drugiej strony pogorszy się, sąd może orzec w stosunku do niej wypłatę alimentów.

Kwestia alimentów i opieki na dziećmi

Podczas rozwodów, niezwykle istotną sprawą jest również ustalenie sposobów dalszej opieki nad dziećmi. Trzeba tutaj zadbać o rozstrzygnięcie kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi, kwestie kontaktów oraz wypłaty alimentów. W przypadku złożenia przez obojga małżonków stosownego wniosku regulującego opiekę, sąd nie będzie orzekał podczas rozprawy w kwestiach rodzicielstwa.

Bardzo często jest jednak tak, że podczas rozpraw nie dochodzi do porozumienia między stronami rozwodowymi. W tym przypadku sędzia często orzeka tzw. władzę naprzemienną, polegającą na pozostawieniu praw rodzicielskich obu stronom i zamienną opiekę nad potomstwem. Sąd może również zdecydować o przekazaniu pełni władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, przy ograniczeniu kontaktów z drugiej strony.

A co z majątkiem?

Przed rozprawą rozwodową, dobrze jest także ustalić kwestie majątkowe. Może to znacznie przyspieszyć przeprowadzenie procesu i obniżyć koszty. W sytuacji gdy małżonkowie samodzielnie uzgodnią podział mienia, orzeczenie jego podziału sędzia może wykonać już w wyroku rozwodowym. Taka sytuacja zdarza się jednak rzadko, częściej wymagane jest wszczęcie dodatkowego postępowania.

Kwestia ustalenia co wchodzi w skład majątku wspólnego może okazać się trudna dla małżonków. Sprawę komplikują zawierane wspólnie umowy, takie jak wspólne lokaty, inwestycje giełdowe, pobierane kredyty czy udziały w prowadzonej razem firmie. Zagadnienia mogą być bardzo trudne do rozwiązania, dlatego wsparcie odpowiedniego prawnika może być tutaj konieczne.

Może spodobać Ci się również:

unnamed file 3

Kiedy można ubezpieczyć nowe mieszkanie? Dlaczego warto ubezpieczyć mieszkanie?

1 listopada 2021

Zakup nowego mieszkania coraz częściej staje się celem osób, które marzą o własnych czterech kątach. Jednak poza nabyciem nowego mieszkania trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię, jaką jest…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady